Övriga annonser

BLT/Sydöstran
Begärd placering +10% på grundmodul: sidan 3, ekonomi, sista sidan del 1 resp. 2.

Specialplaceringar
Första sidan del 1, modul 61A: 12 087:-

Första sidan del 2, modul 62A: 22 165:-
Första sidan del 2, modul 42A: 14 776:-
Första sidan del 2, modul 22A: 7 388:-

Börsmodul (tis-lör), modul 32B: 8 312:-

TV-tablån, modul 11A: 1 847:-